Belasting adviezen

Advisering

Van De Groof mag u meer verwachten dan alleen cijfers en rapportages. Uiteraard zijn deze cijfers en rapportages de basis van ons werk, maar ook het vertrekpunt van onze adviespraktijk. Aan de hand van de cijfers van uw onderneming, uw persoonlijke wensen en visie en onze kennis van uw bedrijf, adviseren wij u proactief bij nieuwe fiscale of bedrijfseconomische ontwikkelingen. Onze specialisten kunnen u adviseren op diverse terreinen.

Corporate Finance

Match Plan Corporate Finance en De Groof hebben op 27 september 2016 een samenwerkingsovereenkomst met elkaar gesloten. De samenwerking heeft als doel om de kennis en kwaliteiten aanwezig in beide organisaties in te zetten voor elkaars klanten, prospects en netwerk.

Advocatuur

Voor advies op het gebied van advocatuur hebben wij een samenwerking met Berg Jeths Advocaten te Eindhoven. Onze contactpersoon is advocaat mr. drs. M.W. (Marieke) Lucius en zij kan onder andere behulpzaam zijn bij:

Onderneming in zwaar weer; herstructurering en faillissement

Financiële moeilijkheden vergen veel van het bestuur van een onderneming. Welke handelingen moet en mag u nog verrichten? Welke saneringsmaatregelen kunnen worden getroffen? Welke kansen en risico’s zijn aan een faillissement verbonden. Wij kunnen u in deze trajecten begeleiden.

Incasso: Hoe krijgt u zeker betaald?

Om er zeker van te zijn dat u wordt (terug)betaald, kunt u gebruikmaken van verschillende instrumenten. Wij adviseren u over welk instrument u het meeste oplevert in uw situatie.

Handelsgeschillen

Wat zijn uw rechten, verplichtingen en mogelijkheden als u een geschil heeft met een contractspartij, zoals een toeleverancier of uw huisbankier? Veel geschillen én oplossingen zijn mogelijk.

 

Advisering op basis van tussentijdse cijfers en prognoses

Eenmaal per jaar de jaarrekening bespreken is onvoldoende om een vinger aan de pols te houden. Door middel van periodieke rapportages en gesprekken, kunnen wij tijdig kansen en bedreigingen signaleren. Verder stellen de door ons opgestelde prognoses u in staat verantwoord naar de toekomst te kijken.

Financieringsbegeleiding

Door middel van onze samenwerking met Fonz voor ondernemers wordt u begeleid bij uw financieringsvragen. Tegenwoordig is dat niet meer beperkt tot financiering bij de bank, maar zijn er diverse mogelijkheden om extern geld aan te trekken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan private investeerders of crowd-funding.

Fonz voor ondernemers

Samenwerking Fonz voor ondernemers en De Groof Accountants en Adviseurs

Fonz voor ondernemers kan klanten van De Groof financieringsadvies geven door te bekijken wat het juiste kapitaal is voor het bedrijf, maar ook door te kijken of de huidige financiering nog wel passend is. Fonz voor ondernemers maakt gebruik van een uitgebreid netwerk en de nodige creativiteit om samen met De Groof de financiering van de klant te realiseren. Dit doet Fonz voor ondernemers door middel van contacten met meer dan 50 aanbieders van financiering, waaronder:

  • leasemaatschappijen;
  • factormaatschappijen;
  • bancaire instellingen;
  • crowdfund platformen;
  • werkkapitaal financierders;
  • informal investors.

Fonz voor ondernemers gelooft dat er voor elk goed project een financiering mogelijk is.

Investeringsbegeleiding

Het doen van een Investering vraagt telkens weer een afgewogen beslissing. Daarbij ondersteunen we u in het in kaart brengen van alle voor- en nadelen. Samen met u verkennen we de kosten in relatie tot het te verwachten rendement zodat u uiteindelijk een weloverwogen keuze kunt maken.

Voor aanvragen in het kader van de EIA (Energie Investeringsaftrek), MIA (Milieu Investeringsaftrek) en VAMIL (Vervroegde Afschrijvingen MILieuinvesteringen) beschikken wij over de benodigde eHerkenning zodat wij u hierbij volledig van dienst kunnen zijn.

Samenwerking met partners

Om u volledig van dienst te kunnen zijn, werken wij waar nodig samen met ons vertrouwde partners in andere disciplines, zoals notarissen en advocaten. In de lange bestaansgeschiedenis van de Groof accountants en adviseurs hebben we een zeer uitgebreid netwerk in de regio opgebouwd.