Belasting aangiftes

Fiscaal

Belastingaangifte

Wij kunnen de volgende aangiften voor u verzorgen:

  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Omzetbelasting
  • Loonheffingen
  • Erf- en schenkbelasting
  • Dividendbelasting

Binnen de wettelijke regels zorgen wij ervoor dat uw aangifte zo optimaal mogelijk wordt ingevuld. Niemand betaalt immers graag teveel belasting. En voor zover we grensverkennende standpunten innemen in de aangifte, kunnen wij deze altijd onderbouwen met pleitbare standpunten. Dus bij een verschil van inzicht met de Belastingdienst kunnen wij de ingenomen standpunten goed verdedigen. In eventueel hieruit voortvloeiende bezwaar- of beroepsprocedures kunnen wij u dan ook uitstekend begeleiden.

Elektronische aangifte
De Groof werkt met een eigen beveiligd platform. Daarop zetten wij onder andere uw aangiften klaar. Met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord kunt u hierop inloggen (binnenkort ook via onze app op uw mobiele telefoon) en daar uw aangiften bekijken, downloaden en controleren. Na uw goedkeuring wordt de aangifte automatisch elektronisch verzonden naar de Belastingdienst.

Horizontaal Toezicht

De Groof accountants en adviseurs heeft een convenant gesloten met de Belastingdienst in het kader van horizontaal toezicht. Op grond van goede afspraken met de Belastingdienst ervaren onze klanten die aangemeld zijn onder horizontaal toezicht een aantal voordelen. We hebben één vast aanspreekpunt bij de Belastingdienst, we krijgen sneller zekerheid over aangiften/aanslagen en er is sprake van een aangepast toezicht bij belastingcontroles en vragenbrieven.

Belastingadvies

De fiscale wet- en regelgeving is complex en continu aan verandering onderhevig, mede onder invloed van de fiscale rechtspraak. Onze ervaren fiscalisten zijn op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en vertalen deze veranderingen voor u in concrete adviezen. Aan de hand van onze kennis over uw onderneming en uw persoonlijke wensen, signaleren wij kansen en staan wij u bij in de opvolging daarvan.

Bedrijfsopvolging

Een goed bedrijfsopvolging kost tijd! Het is dus van belang om tijdig na te denken over de opvolging binnen uw onderneming. Met een tijdige en juiste planning kan belasting bespaard worden, maar vergroot tevens de kans dat de opvolging succesvol is. Er is immers tijd voor de opvolger om in het bedrijf te groeien en voor u om uw kennis over te dragen. In onderstaande leaflet treft u een uitgebreide beschrijving aan van alle zaken die bij een bedrijfsopvolging komen kijken.

Estate planning

Heeft u uw nalatenschap al geregeld? Met een tijdige Estate planning kunt u zorg dragen voor een goede en fiscaal voordelige overdracht van uw vermogen naar de volgende generatie, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met uw specifieke wensen. Zaken die we onder de loep nemen zijn onder meer uw testament, het van toepassing zijnde huwelijksvermogensrecht en de wensen met betrekking tot bijzondere vermogensbestanddelen, zoals uw onderneming of eigen woning.

Innovatiefaciliteiten

Als u zich bezig houdt met innovatieve activiteiten dan bestaan er verschillende subsidie- en innovatiefaciliteiten. Wij hebben specialistische kennis over onder meer de volgende fiscale innovatiefaciliteiten:

  • WBSO (Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk)
  • Innovatiebox
  • RDA (research en developmentaftrek)

Pensioen in eigen beheer

Sinds enkele jaren volgen de ontwikkelingen zich bij pensioen in eigen beheer in snel tempo op. Hebben we de afgelopen jaren in toenemende mate een versobering gehad van de (fiscale) mogelijkheden tot opbouw van een pensioenvoorziening in de eigen B.V., recent heeft de staatssecretaris aangekondigd dat er in 2017 een afkoopregeling zal worden geïntroduceerd. Met andere woorden: het einde van het pensioen in eigen beheer is in zicht!

WKR (Werkkostenregeling)

Sinds 2015 geldt voor iedereen (verplicht) de werkkostenregeling (WKR). Binnen de WKR worden in beginsel alle vergoedingen en verstrekkingen tot het loon gerekend. Hiervan worden vervolgens enkele specifieke vergoedingen en verstrekkingen uitgezonderd en u mag over 1,2% van uw loonsom (de zogenoemde vrije ruimte) onbelaste vergoedingen toekennen aan uw personeel.

Onze specialisten kunnen u adviseren in en begeleiden bij het optimaliseren van de vergoedingsstructuur binnen uw onderneming om de WKR zo voordelig mogelijk toe te kunnen passen.

Naast bovenstaande specifieke onderwerpen, kunnen onze fiscalisten u uiteraard ook deskundig adviseren op het gebied van onder meer start-ups, vastgoed(transacties), nationale en internationale btw-vraagstukken en financiële planning.