Accountancy

Accountancy

De jaarrekening en samenstellingsverklaring

Aan de hand van de door ons samengestelde jaarrekening krijgt u inzicht in de resultaten, bezittingen, schulden en het vermogen van uw onderneming. We bespreken de jaarrekening samen en u krijgt dan ook advies over de inrichting van uw administratie en mogelijke suggesties ter verbetering van uw grip op de bedrijfsprocessen. Uiteindelijk geven we bij de jaarrekening een samenstellingsverklaring af.

De beoordelingsverklaring en controleverklaring

Het grote verschil tussen een samenstellingsverklaring, beoordelingsverklaring en een controleverklaring is de mate van zekerheid die wordt verstrekt bij de jaarrekening. Bij een samenstellingsverklaring geeft de accountant een lagere mate van zekerheid dan bij een beoordelingsverklaring of controleverklaring.

Bij een beoordelingsverklaring wordt een beperkte mate van zekerheid gegeven. Hoewel de accountant alle belangrijke zaken zal proberen te onderkennen, zijn de werkzaamheden meer beperkt dan bij een controleopdracht. Hierdoor wordt bij een beoordelingsverklaring minder zekerheid verstrekt dan bij een controleverklaring, hetgeen zich uit in de bewoording van de verklaring. In de verklaring wordt aangegeven dat de accountant niets is gebleken waaruit kan worden geconcludeerd dat de overzichten niet, in alle van materieel belang zijnde opzichten, zijn opgesteld in overeenstemming met het van toepassing zijnde stelsel inzake financiële verslaggeving. Met deze negatieve formulering verschaft hij een beperkte mate van zekerheid. Er kan immers altijd nog iets fout zijn gegaan wat hij niet heeft gezien.

De controle van een jaarrekening kan een grote meerwaarde hebben. Dit geldt ook voor bedrijven die daartoe niet wettelijk verplicht zijn, de zogenaamde vrijwillige controle. Bedrijven kiezen om verschillende redenen voor zo’n controle. Zo wil de directie laten zien dat de onderneming ‘in control’ is of is de controle een vereiste vanuit de toezichthouders of externe aandeelhouders. Verder kan de controleverklaring onder meer toegevoegde waarde bieden bij de aanvraag van financieringen of subsidieregeling of bij de verkoop van uw bedrijf. Een controle geeft een redelijke mate van zekerheid over de getrouwheid van de jaarrekening.

Tussentijdse rapportages

Behalve aan de jaarrekening heeft u vaak behoefte aan meer en periodieke rapportages. Het kan zijn dat u die nodig heeft voor bijvoorbeeld de bank, voor financieringsinstellingen of voor uzelf, als sturingsinstrument voor uw organisatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan liquiditeitsprognoses, investeringsoverzichten enzovoorts.

Bijzondere onderzoeken, voor alle zekerheid

In het zakelijk verkeer worden steeds meer verklaringen gevraagd waarbij de ontvanger verzekerd is van de betrouwbaarheid van de gegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan due diligenceonderzoeken of subsidieverklaringen. Welk onderzoek of verklaring u ook nodig heeft, we werken snel en efficiënt zodat u tijdig het onderzoeksresultaat of de gevraagde verklaring ter beschikking heeft.