Nieuws

Financieel Nieuws

 • Bedragen kindregelingen 2018

  Kinderbijslag
  Met ingang van 1 januari 2018 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal:

   Leeftijd kind Bedrag
   0 t/m 5 jaar € 198,38
   6 t/m 11 jaar € 240,89
   12 t/m 17 jaar € 283,40

  Kinderopvang
  De maximum uurprijzen voor dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang voor 2018 zijn als volgt:

  • dagopvang € 7,45;
  • buitenschoolse opvang € 6,95;
  • gastouderopvang € 5,91.

  Kindgebonden budget
  Voor het kindgebonden budget gelden de volgende bedragen op jaarbasis:

   Aantal kinderen Inkomen tot € 20.450
   1 € 1.152
   2 € 2.129
   3 € 2.417
   4 € 2.705

  Voor ieder volgend kind wordt het kindgebonden budget verhoogd met € 288. Verder geldt een verhoging van het kindgebonden budget voor 12- tot 15-jarigen van € 236 per jaar. De verhoging voor 16- en 17-jarigen is € 421 per jaar. Voor een alleenstaande ouder wordt het kindgebonden budget verhoogd met € 3.101. Het recht op kindgebonden budget vervalt als het vermogen in box 3 op 1 januari groter is dan € 113.415 voor een alleenstaande en € 143.415 voor partners. Bij een inkomen hoger dan € 20.450 daalt het kindgebonden budget met 6,75% van het meerdere inkomen.

 • ← Terug