Nieuws

Financieel Nieuws

 • Diverse uitkeringsbedragen 2018

  De uitkeringsbedragen van diverse sociale verzekeringen zijn gekoppeld aan het minimumloon. In verband met de verhoging van het minimumloon per 1 januari 2018 gaan ook de uitkeringsbedragen omhoog. Het gaat onder meer om de bijstandsuitkeringen, de inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en gewezen zelfstandigen (IOAW en IOAZ), de AOW-uitkeringen en de Anw-uitkeringen.

  AOW

  Gehuwden/samenwonenden 
  per maand

  € 782,95

  vakantie-uitkering€ 51,01
  totaal€  833,96
  Gehuwden/samenwonenden met maximale toeslag (partner jonger dan 65 jaar)
  per maand€ 1.565,90
  vakantie-uitkering€ 102,02
  totaal€ 1.667,92
  Alleenstaanden
  per maand€ 1.148,40
  vakantie-uitkering€ 71,42
  totaal€  1.219,82

   De hierboven genoemde bedragen zijn exclusief de inkomensondersteuning AOW van € 25,76 bruto per maand.

  Maximumdagloon (WW, WIA, WAO en ZW)
  Uitkeringen uit de WW, de WIA, de WAO en de ZW worden per 1 januari 2018 verhoogd met 0,8%. Het maximumdagloon voor deze verzekeringen gaat per 1 januari 2018 omhoog van € 207,60 naar € 209,26 (bruto).

  Kinderbijslag
  De kinderbijslag per 1 januari 2018 bedraagt per kwartaal:

  per kind van 0 t/m 5 jaar (70%)€ 201,05
  per kind van 6 t/m 11 jaar (85%)€ 244,13
  per kind van 12 t/m 17 jaar (100%)€ 287,21

 • ← Terug