kwaliteit

Kwaliteit

Het bestaansrecht van een accountants- en advieskantoor is het bieden van service, kennis en kwaliteit aan haar cliënten. 

Kwaliteit is pas kwaliteit wanneer u dit als ondernemer zo ervaart. Wij weten dat kwaliteit niet uit handboeken of kwaliteitssystemen komt, maar uit het streven het best mogelijke voor u en uw bedrijf te realiseren. Onze vaste groep van klanten weet hoeveel belang wij hechten aan service.


Daarnaast moet u er op kunnen vertrouwen dat het werk dat De Groof voor u doet van een constante, hoge kwaliteit is. Dat de vaktechnische invulling van het werk naar behoren is, dat de medewerkers de juiste kwalificaties hebben. De Groof is een middelgroot accountantskantoor dat is ingericht op dienstverlening aan kleine en middelgrote organisaties. Ook de verscheidenheid aan soorten medewerkers (zie hiervoor 'team') houdt rekening met de soort cliënten waarvoor we werken.

WTA vergunning

Wij zijn een accountantskantoor dat zich richt op het midden- en klein bedrijf (MKB). Door onze professionele en betrouwbare werkwijze zijn wij in ruim 75 jaar gegroeid tot een gerenommeerd kantoor. De Groof heeft een Wta-vergunning van de AFM (Autoriteit Financiële Markten) voor het uitvoeren van wettelijke controleopdrachten.

Vergunning voor wettelijke controles
Op grond van de Wta moeten individuele accountants of accountantsorganisaties een vergunning hebben als ze wettelijke taken willen uitvoeren, zoals het controleren van jaarrekeningen. Zonder vergunning mogen geen wettelijke controles worden uitgevoerd.

Wat houdt de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) in?

De Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) regelt het toezicht op individuele accountants en accountantsorganisaties. Het doel van de Wta is dat het publiek kan vertrouwen op door accountants afgegeven controleverklaringen.

Toezicht
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is toezichthouder op de accountantsmarkt. Accountantsorganisaties en individuele accountants vragen bij de AFM de vergunningen aan die nodig zijn om wettelijke controles uit te mogen voeren. Naast de AFM draagt ook de beroepsorganisatie voor accountants, de NBA(Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants), bij aan de kwaliteit van de accountantsmarkt.